(Waarschijnlijk afstammend van de Normandische familienaam Lescroart)

Lescrauwaet familienaam bijeenkomst op een zondag in juni 2021 van 14.00-16.00 uur in regio Brugge.

Citaat (1998) van André Claeys te Oostende:
Alle “Lescrauwaet” nog in leven zijn afstammelingen van Lescrowaet Joannes Paulus en Hageman Joanna. Tegenwoordig treft men de grootste concentraties Lescrauwaet aan in Brugge en in St. Andries. Eén tak woont in Nederland, vier takken in Frankrijk, enkele gezinnen in Engeland, de USA, Canada, Australië en Vuurland / Chili.

Alle ”Lescrauwaet”, waar ook ter wereld, behoren tot ons geslacht en zijn allen afstammelingen van Sebastiaan Lescrauwaert. Rond 1585 kwamen enkele voorouders zich vestigen in het Brugse Vrije. Daar begon de geschiedenis van onze Lescrauwaert, Lescroaet en Lescrauwaet.

Het initiatief:
De website is bedoeld om naamgenoten en geïnteresseerden de mogelijkheid te bieden meer te weten te komen over de familienaam Lescrauwaet. Daarbij tevens de gelegenheid te bieden door uw persoonlijke en eigenhandige invoer van aanvullende, doch beperkte, persoonsgegevens de database verder uit te breiden. Het ligt niet in de bedoeling van initiatiefnemer om zelf een database op te bouwen.

Interessante artikelen en/of publicaties kunnen worden opgestuurd naar het onderstaande postadres en/of via e-mail info@ lescrauwaet.nl en zullen met bronvermelding worden geplaatst.

De gelegenheid:
De website is ontwikkeld ter gelegenheid van de blijde geboorte van onze dochters Daniëlle Fabiënne Lescrauwaet geboren in 2002 en Fabiënne Ghislaine Lescrauwaet in 2005, dochters van Jacqueline Zuidweg en Raymond Lescrauwaet, woonachtig te Naarden. Tevens hebben de diverse initiatieven tot onderzoek van naamsgenoten en geïnteresseerden in de familie geschiedenis bijgedragen aan deze beslissing.

For English speaking visitors:
We're asking Lescrauwaet family members all over the world to give any extra information or their family data and let us know what they know about other Lescrauwaet family members.

Uw gewaardeerde reactie:
Raymond C. Lescrauwaet
Postbus 2286
1200 CG Hilversum
Nederland / Pays Bas
info@ lescrauwaet.nl


6 juni 2010 Amsterdam
Fotoboek Lescrauwaet
Bijeenkomst >>

1 mei 2005 Brugge
Fotoboek Lescrauwaet Bijeenkomst >>


Foto van het oude centrum van Brugge.
Daniëlle Fabiënne
geboren 2002
Fabiënne Ghislaine
geboren 2005